Tag Archive for Nissan Oder Picker OPH/OPC/OPS high level 1.0 ton

Nissan Oder Picker OPH/OPC/OPS high level 1.0 ton

Nissan Oder Picker OPH/OPC/OPS high level 1.0 ton

Nissan Oder Picker

Nissan Oder Picker là xe dùng xếp, đặt hàng hóa theo chỉ định, được trang bị động cơ điện AC, công suất nâng 1.0 tấn, chiều cao nâng 9m. Thích hợp sử dụng trong siêu thị, kho hàng lớn, trung tâm phân phối hàng hóa.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng bán hàng và cho thuê.

BÁN VÀ CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG

Nguyển Văn Cư

0913781357

Email:tuvankythuat001@gmail.com

www.xenangunicarriers.info

skype: huongcu001

Nissan Forklift has a range of high and multi-level order pickers which extends to lift height of nearly 10 meters. Mast and chassis design together with a wide wheelbase offers exceptional stability and safety for operating at these extreme picking heights.

Models are:
OPH for picking up to 7.1 meters
OPC for picking up to 8.1 meters
OPS for picking up to 9.1 meters

 

OPH_controls

 

Thông tin kỹ thuật của xe nâng Nissan Oder Picker OPH, OPC, OPS

Feature

  • Two and three stage masts with Free-lift covering lift heights from 3200mm to 8250mm
  • Battery change equipment
  • Cold store protection
  • Adjustable forks
  • Horizontal and vertical guide rollers
  • Wire guidance
  • Constant 4 point ground contact
  • Dead-man controls as standard + interlocked side gates
  • Travel speed automatically governed according to lift height
  • Cushioned floor and backrest for operator
MODEL (ELECTRIC) OPH OPC OPS
Lift capacity kg 1000 1000 1000
Load centre mm 400-600 400-600 400-600
Lift height (standard) mm 3200-5300 3400-6200 6200-8250

tính năng

Hai và ba cột buồm sân khấu với miễn phí nâng bao gồm chiều cao nâng từ 3200mm đến 8250mm
Thiết bị thay đổi pin
Bảo vệ lạnh cửa hàng
dĩa điều chỉnh
Dẫn ngang và dọc con lăn
hướng dẫn dây
Liên tục 4 điểm tiếp xúc mặt đất
Chết người đàn ông điều khiển như là tiêu chuẩn cửa bên + đan cài
Tốc độ di chuyển tự động điều chỉnh theo chiều cao nâng
Tầng đệm và tựa lưng cho nhà điều hành
MODEL (ĐIỆN) OPH OPC OPS
Công suất nâng kg 1000 1000 1000
Trung tâm tải mm 400-600 400-600 400-600
Chiều cao nâng (tiêu chuẩn) mm 3200-5300 3400-6200 6200-8250